Vårdfläta


HVB-hem i från Norr till Söder. Åldrarna 12-21

Allt ifrån missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa och psykosocialt beteende.
 

Skyddat boende


Skyddat boende över stora delar av Sverige. Här finns det fler samarbetspartners som har allt från Gruppboende, HVB - lägenheter och bredvidboende.

CSI Sociala insatser   -    Lanax

010-139 9000

Familjehem/Stödboenden


Placeringsenheten har samarbete med fler aktörer och kan erbjuda familjehem över hela landet.