Hem

Placeringsförfrågan

Vi hjälper dig kostnadsfritt att hitta rätt plats för din klient. Bra matchning skapar färre sammanbrott!


Placeringsnummer 010-139 9000

Tillsammans har vi hjälpt företag att hjälpa människor sedan 1989

Placeringsenheten


Vår idé är att tillsammans med små privata aktörer, bilda en vårdfläta. Vårdflätan sträcker sig från Öppenvård, familjehem, HVB-hem, till skräddarsydda lösningar för vårdkrävande klienter. Vi har skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och utslussningslägenheter samt akut och utredning.

Fördelarna med att samverka i en gemensam fläta är många. Tillgänglighet, bredd, erfarenhet, kvalitetssäkrande och alla gemensamma erfarenheter mm., mm.

Detta utan att tappa det personliga engagemanget och det lilla sammanhanget. Våra enheter ägs av de som driver dem.

vilket medför större ansvar och personligare insatser.

Vi som jobbar på Placeringsenheten har lång erfarenhet av placeringar och vet vikten av att klienten får den vård som den behöver.

Fördelarna med bra matchning är många. T.ex. färre sammanbrott, bättre vård, mindre tidsåtgång, mindre lidande och bättre ekonomi för placerande kommuner.




Ett nummer - en vårdfläta

010-139 9000

Vi användeer säkra samtal


Ett företag i CSI Sociala insatser AB